Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Оголошення 09 жовтня 2018, 11:15 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
09 жовтня 11:15

У Міністерстві охорони здоров’я України завершили опрацьовувати
Акт перевірки додержання Статуту ОНМедУ та умов контракту
екс-ректором ОНМедУ В. Запорожаном

 

У період з 13 липня по 27 серпня 2018 року проведено перевірку дотримання Статуту ОНМедУ, та умов контракту ректором Одеського національного медичного університету В. Запорожаном за період з 12 червня 2015 року по 13 червня 2018 року.

 

За результатами перевірки встановлено, що ректором Одеського національного медичного університету В. Запорожаном не забезпечено виконання вимог частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України, пункту 3 частини третьої статті 32 Закону України «Про вищу освіту», пункту 3 Указу Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95, а також не виконано вимоги пункту 1 розділу VI Статуту та порушено пункти 3.25, 3.33, 3.18 контракту укладеного між МОЗ України та В. Запорожаном від 27 вересня 2011 року № 609.

 

Крім цього з’ясовано, що ОНМедУ у 2017 році було придбано 664 од. медичного обладнання на загальну суму 334 670 000 грн., більшість якого, а саме біля 220 000 000 оприбутковано на кафедрі Акушерства та гінекології № 1 за адресою м. Одеса, вул. Пастера 9, де і працював В. Запорожан професором кафедри як погодинний сумісник, і як виявилось закуплене обладнання не використовується, безпосередньо, у навчальному процесі, а використовується для надання медичної допомоги пацієнтам Гінекологічного відділення Багатопрофільного медичного центру.

 

Таким чином, до кошторису ОНМедУ на 2017 рік за КПКВК 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» включені та в подальшому використані видатки, необхідність яких не обумовлена характером освітньої діяльності ОНМедУ.

 

Разом з тим слід зазначити, що кафедри університетів мають розміщуватись у закладах охорони здоров’я, які повинні мати необхідну матеріально-технічну базу для надання медичної допомоги населенню. Проте, згідно оборотно-сальдової відомості станом на 07 серпня 2018 року, наданої під час комісійної перевірки, у Гінекологічному відділенні Багатопрофільного медичного центру, відсутнє медичне обладнання для надання медичної допомоги населенню на належному рівні.

 

Тобто за кошти, які були передбачені для забезпечення навчального процесу у 2017 році, фактично були використані для закупівлі обладнання, яке передбачене для надання платних медичних послуг у Гінекологічному відділенні Багатопрофільного медичного центру.

 

Також у ході аналізу штатного розпису встановлено, що у штатному розписі ОНМедУ, на підставі якого планувалися видатки на оплату праці, за КПКВК 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України», наявні штатні посади у кількості 30,75 шт.од. Стоматологічного відділення № 1 та № 2 лише за спеціальним фондом, але при цьому у листі ОНМЕДУ від 10 серпня 2018 року № 274 зазначено, що Стоматологічними відділеннями № 1 та № 2 у 2018 році надано 7 736 безоплатних послуг та лише 580 платних послуг.

 

Таким чином, в порушення вимог частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду бюджету від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, не за цільовим призначенням використовується щонайменше 816,7 тис.грн., які передбачені на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам зазначених відділень по спеціальному фонду бюджету.

 

Також з’ясувалося, що згідно з відомостями з ЄДРПОУ ОНМедУ є в числі одного з трьох засновників ТОВ «Науковий парк «Біометричний інноваційно-технологічний кластер «Бітек» (код за ЄДРПОУ 39140351), яке знаходиться за адресою м. Одеса, провулок Валіховський, 2, але договір оренди вказаного приміщення з Університетом не укладався.

 

Під час перевірки були виявлені й інші порушення викладені в Акті про проведення комісійної перевірки дотримання статуту та умов контракту ректором ОНМедУ від 27 серпня 2018 року № б/н , що додається.